HMS-senteret Øvre Romerike SA
Telefon: 63 95 60 30
Besøksadresse: Folkeparken 13A
2072 Dal
Postadresse: Postboks 28
2076 Dal
E-mail: post@hmsovreromerike.no


Sidene er utarbeidet av Hilde Degerdal Web- og Datatjenester