HMS-senterets oppgaver

 • Veiledning i internkontroll/systematisk HMS-arbeid
 • Risikovurdering
 • Helsekontakter i henhold til lovverk og risikovurdering
 • Yrkesvaksinering
 • Arbeidsmedisinsk poliklinikk
 • Bistand ved yrkesskader og yrkessykdommer
 • Konflikthåndtering
 • Krisehåndtering
 • Veiledningssamtaler – individuelt eller i grupper
 • Kurs og kompetanseutvikling
 • Rus- og avhengighetsproblematikk
 • Sykefraværsarbeid
 • Arbeidsplassvurderinger
 • Funksjonsvurderinger
 • Yrkeshygieniske vurderinger og målinger
 • Treningsveiledning
 • Kost og helse
 • Livsfaseveiledning