Ansatte

Daglig leder
Inger-Lise Granslåen
tlf.: 63 95 60 34/450 24 597
epost: ilg@hmsovreromerike.no

Bedriftsergoterapeut
Ann-Katrin S. Jansen
tlf.: 63 95 60 42/977 71 088
epost: akj@hmsovreromerike.no

Bedriftssykepleier
Lisbeth Ilstad Lenning
tlf.: 63 95 60 36/907 31 006
epost: ll@hmsovreromerike.no

Bedriftssykepleier
Birgit Kværner Norseth
tlf.: 63 95 60 35/907 31 007
epost: bn@hmsovreromerike.no

Bedriftshjelpepleier
Marthe Halvorsen
tlf.: 63 95 60 30 /907 31 011
epost: mh@hmsovreromerike.no

Bedriftslege
Sven Tore Grimstad

Bedriftssykepleier
Barbro Brenna
tlf.: 63 95 60 39/936 53 256
epost: bb@hmsovreromerike.no

HMS-rådgiver/yrkeshygieniker
Marianne Nordahl
tlf.: 63956033/907 31 013
epost: mn@hmsovreromerike.no

Kontormedarbeider
Trine Fjærvik
tlf nr.: 63956045 /91384232 
epost: tf@hmsovreromerike.no