HMS-senteret Øvre Romerike SA
Telefon: 63 95 60 30
Besøksadresse: Folkeparken 13A
2072 Dal
Postadresse: Postboks 28
2076 Dal
E-mail: post@hmsovreromerike.no

Styret ved HMS-senteret Øvre Romerike SA

Leder:
Torleif Brekke – arbeidsgiverrepresentant – CTC Ferrofil AS
Nestleder:
John Inge Lorentsen - arbeidstakerrepresentant - Moelven Nordia AS

Styremedlemmer:       
Geir Solbrekken - arbeidsgiverrepresentant – Hellvik Hus
Svein Breibyhaugen –  arbeidsgiverrepresentant - Minera AS
Henny Siv Olsen – arbeidstakerrepresentant – Solheim barnehage
Terje Wilsgård – arbeidstakerrepresentant – Comfort Råholt

Vararepresentanter:Arbeidsgiverrepresentanter:


Trude Sydtangen – Læringsverkstedet AS
Jan Heranger –  Jamo Bygg AS  AS

Arbeidstakerrepresentanter:


Camilla Kjærstad - Nordisk Gasstransport
Anita Gundeid - Engebretsen ASRevisor:


Statsautorisert revisor Jan Anders Aalborg, BDO AS


Fullmakts- og valgkomite:

 
Tom Forberg
Bjørg Stenberg
Berit Garsjø
Sigbjørn Stad Rødstad


Sidene er utarbeidet av Hilde Degerdal Web- og Datatjenester